Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Obduktion, rutiner och beslut]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Av vilken orsak kan det vara aktuellt att göra en klinisk obduktion?

Vem bestämmer om klinisk obduktion ska utföras?

Närstående ska informeras innan obduktion. Vilken tidsfrist handlar det om?

I vilket/vilka fall kan det vara nödvändigt att göra en klinisk obduktion eller ingrepp i den dödes kropp även om det strider mot den avlidnes eller närståendes vilja?

Under vissa omständigheter kan det bli aktuellt med en rättsmedicinsk undersökning.
Vem ansvarar för dessa undersökningar?

Ge exempel på vad som kan föranleda en rättsmedicinsk obduktion.

Vad är balsamering i detta sammanhang?

Vad gäller angående närståendes rätt att ta del av obduktionsresultatet?

Revideringsdatum:
2017-09-06