Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Att ge läkemedel i ögonen med ögondroppar och ögonsalva

[Ögondroppar, ögonsalva]

En del ögondroppar ska förvaras i kylskåp. Det kan kännas obehagligt att droppa kalla ögondroppar i ögonen. Den förpackning man för tillfället använder kan därför förvaras i rumstemperatur.

Om patienten ska ta sina droppar själv och är osäker om droppen träffat ögat är det inte farligt att droppa en droppe till, direkt inom 1 minut, då överskott rinner ut. Väntar man längre tid och upprepar en dos finns det risk för överdosering. Droppstöd och droppskydd kan vara till hjälp, och kan förskrivas av sjuksköterskan.

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Bild som visar hur man ger ögondroppar
Att ge ögondroppar.
Bild som visar hur man ger ögonsalva
Att ge ögonsalva.

Gör så här:

  • Be personen att hålla huvudet lätt bakåtlutat och titta uppåt.
  • Dra sedan försiktigt ner det undre ögonlocket så att det bildas ett mallanrum där ögondroppen kan ges.
  • Droppa en droppe av det ordinerade läkemedlet på ett sådant sätt att tubens eller flaskans spets inte vidrör ögat. Vid applicering av salva lägg en cirka 1 cm lång salvsträng i ögat. Det är endast en del av droppen respektive salvans mängd som får plats i ögat och därför naturligt att överskott får torkas bort under ögat efter applicering.
  • Be patienten blunda en stund.
viktigt.gif

Om tubens eller flaskans spets vidrör ögat får läkemedlet inte användas igen.

viktigt.gif

Om olika sorters ögondroppar ska ges väntar man minst fem minuter mellan indroppningarna. Annars finns det risk för att den avsedda effekten inte uppnås. Om både droppar och salva ska ges i samma öga ska salvan ges sist.

Att ge barn ögondroppar

Låt barnet ligga ner och blunda. Droppa en droppe i ögonvrån och be barnet titta upp eller lyft på det övre ögonlocket så att droppen rinner in. Stöd huvudet om barnet är rörligt.

Revideringsdatum:
2018-04-25
Reviderad av:
Carina Libert, leg. ögonsjuksköterska, magister i omvårdnad, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm
Manusförfattare:
Thord Burström, leg. sjuksköterska, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Marita Sparrman-Ivarsson, leg. sjuksköterska, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Faktagranskare:
Jeanette Källstrand-Eriksson, leg. sjuksköterska med vidareutbildning i ögonsjukvård, lektor i omvårdnad, med. dr. i vårdvetenskap, Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad
Illustratör:
Susanne Flodin, Illustratör och formgivare, Flodin Fernström Designunit AB