Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Referenser och regelverk

[Ögoninstrument, rengöring och desinfektion]

1. Gottsch JD. Surveillance and control of epidemic keratoconjunctivitis. Trans Am Ophthalmol Soc. 1996;94:539-87. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8981712

2. Gonzalez-Lopez JJ, Morcillo-Laiz R, Munoz-Negrete FJ. Adenoviral keratoconjunctivitis: an update. Arch Soc Esp Oftalmol. 2013;88(3):108-15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23473088

3. Caspari G, Wassill H. Nosocomial infections of the eye. In: Kramer A, Behrens-Baumann W, editors. Antiseptic prophylaxis and therapy in ocular infections : principles, clinical practice and infection control. Basel: Karger; 2002.

4. Walder M. Desinfektion av ytor och föremål. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.

5. Hamada N, Gotoh K, Hara K, Iwahashi J, Imamura Y, Nakamura S, et al. Nosocomial outbreak of epidemic keratoconjunctivitis accompanying environmental contamination with adenoviruses. J Hosp Infect. 2008;68(3):262-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18289721

6. Dart JK, El-Amir AN, Maddison T, Desai P, Verma S, Hughes A, et al. Identification and control of nosocomial adenovirus keratoconjunctivitis in an ophthalmic department. Br J Ophthalmol. 2009;93(1):18-20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18697812

Revideringsdatum:
2018-03-05
Reviderad av:
Göran Hedin, överläkare, med.dr, magister i smittskydd & vårdhygien, Klin Mikrobiol Lab, Falu lasarett, Falun
Manusförfattare:
Mats Walder, överläkare, docent, Klinisk mikrobiologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Faktagranskare:
Carina Libert, leg. ögonsjuksköterska, magister i omvårdnad, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm