Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Öronspolning vid vaxpropp]

 1. McCarter DF, Courtney AU, Pollart SM. Cerumen impaction. Am Fam Physician. 2007;75(10):1523-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17555144
 2. Hawke M. Update on cerumen and ceruminolytics. Ear Nose Throat J. 2002;81(8 Suppl 1):23-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12199186
 3. Browning G. Ear wax. Clin Evid. 2005(14):650-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16620425
 4. Aung T, Mulley GP. Removal of ear wax. BMJ. 2002;325(7354):27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12098727
 5. Burton MJ, Doree C. Ear drops for the removal of ear wax. Cochrane Database Syst Rev. 2009(1):CD004326. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19160236
 6. Eekhof JA, de Bock GH, Le Cessie S, Springer MP. A quasi-randomised controlled trial of water as a quick softening agent of persistent earwax in general practice. Br J Gen Pract. 2001;51(469):635-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11510392
 7. Saloranta K, Westermarck T. Prevention of cerumen impaction by treatment of ear canal skin. A pilot randomized controlled study. Clin Otolaryngol. 2005;30(2):112-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15839861
 8. Hand C, Harvey I. The effectiveness of topical preparations for the treatment of earwax: a systematic review. Br J Gen Pract. 2004;54(508):862-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15527615
 9. British Medical Association, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. British national formulary, BNF 50. London: BMJ Group; 2005.
 10. Medicintekniska produkter Uppsala: Läkemedelsverket; 2015 [läst nov 2017].
 11. Regelverket för medicintekniska produkter Uppsala: Läkemedelsverket; 2015 [läst nov 2017]. 

Regelverk

LVFS 2003:11. Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter. Uppsala: Läkemedelsverket.

SFS 1993:584. Lag om medicintekniska produkter. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2017:30. Hälso-och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet.

SOSFS 1997:14. Delegering av arbetsuppgift inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen. 

SOSFS 1999:5. Allmänmedicin. 6 kap, 2§. Allmäntjänstgöring för läkare. Stockholm: Socialstyrelsen.

SOSFS 2008:1. Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattningar SOSFS 2013:6, HSLF-FS 2017:27).

SOSFS 2011:9. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:12).

Övriga referenser

Clegg AJ, Loveman E, Gospodarevskaya E, Harris P, Bird A, Bryant J, et al. The safety and effectiveness of different methods of earwax removal: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2010;14(28):1-192. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20546687

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Stockholm: Socialstyrelsen; 2015.

Revideringsdatum:
2017-11-27
Reviderad av:
Hjördis Söderberg, specialistsjuksköterska Geriatrik, mottagningssköterska Ekerö Vårdcentral
Manusförfattare:

Åsa Hörnsten, leg. sjuksköterska, PhD. docent, universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet

Inger Rising, leg.sjuksköterska, distriktssköterska, fil mag. Medicinskt sakkunnnig omvårdnad, patientsäkerhet, kvalitetsregister. Medicinska staben, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm

Faktagranskare:

Thorbjörn Holmlund, överläkare/specialist i öron-, näs och halssjukdomar. Länskliniken ÖNH, Västerbotten