Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Orörlighet, komplikationer]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Varför sjunker blodtrycket i samband med långvarigt sängläge?

Hur kan man förebygga blodtrycksfall innan uppstigning?

Varför kan man få blodpropp vid långvarigt sängläge?

Hur förebygger man blodpropp i underbenen?

Långvarigt sängläge kan leda till lunginflammation. Varför det?

Orörlighet kan påverka rörelseapparaten i form av att ökad utsöndring av kalcium kan ge osteoporos och inaktivitet i leder kan ge kontrakturer. Hur förhindrar man detta?

Vilka andra komplikationer är vanliga vid långvarigt sängläge?

Revideringsdatum:
2018-11-26