Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Oxygenbehandling]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur stor är den vanliga oxygensaturationen i blodet hos en ung frisk individ?

Vilket O2-värde är potentiellt livshotande?

Vem får ordinera oxygen?

Vad ska ordinationen innefatta?

Vad innebär koldioxidretention?

Vad innebär att hamna i koldioxidnarkos?

Vilket av nedanstående är den största risken med syrgasanvändning?

Revideringsdatum:
2018-11-09