Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård]

Det är inte alltid möjligt att i Vårdhandbokens texter ge rekommendation för exakta rutiner. I dessa fall ska lokala anvisningar följas.

Inom området personalinfektioner inom hälso- och sjukvården

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Influensavaccination av vårdpersonal.
  • Handläggning av personal med smittbärarskap eller misstänkt/konstaterad infektion.
  • Personal med konstaterad infektion med grupp A streptokocker (GAS).
  • Provtagning efter utlandsvistelse för personal som arbetar med livsmedelsproduktion.
  • Stick- och skärskador hos personal samt hepatit B-vaccination av personal.
  • Riskområden för MRB (multiresistenta bakterier) i Sverige.
  • Kontrollodling av personal som tjänstgjort eller varit patienter inom vård utanför Sverige eller i riskområden i Sverige.
  • Omhändertagande av patient med misstänkt eller konstaterad MRB (multiresistenta bakterier).
  • Magsjukeutbrott på vårdenhet.
Revideringsdatum:
2017-03-01
Manusförfattare:
Ann-Mari Gustavsson, hygiensjuksköterska, Smittskydd Värmland, Karlstad
Faktagranskare:
Anders Johansson, överläkare, Vårdhygien, Västerbotten