Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Ren och steril rutin utanför operationsenheter]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området ren och steril rutin utanför operationsenhet kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:


  • Tillämpning av steril eller ren rutin. Verksamhetschef eller medicinskt ansvarig kan besluta om lokala rutiner.
  • Bedömning av vid vilka ingrepp behov av kompletterande klädsel och/eller steril drapering finns samt vilka ingrepp som kräver specialventilation.
Revideringsdatum:
2018-08-28
Manusförfattare:
Kerstin Möller, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Pia Olofsson, hygiensjuksköterska, Vårdhygien NU-sjukvården, Uddevalla
Faktagranskare:
Annie Widman, hygienansvarig operationssjuksköterska, Operation/Anestesi/IVA Falu lasarett, Falun
Cecilia Teledahl, specialistsjuksköterska inom operationssjukvård, ansvarig för vårdutveckling och utbildning, Centraloperation Falu lasarett, Falun