Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Sänggrindar]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området sänggrindar

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Säng och sänggrindar rengörs och desinfekteras enligt lokala anvisningar mellan varje användare.
Revideringsdatum:
2017-11-07
Manusförfattare:
Monica Bergenek, vårdutvecklare, leg. sjuksköterska, Enheten Patientsäkerhet, Skånes universitetssjukvård
Erik Hjortek, klinisk vårdutvecklare, Enheten Patientsäkerhet, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Faktagranskare:
Nationella Vårdhandboksrådet