Utskrivet 2018-11-14

Till navigering

Ankeltrycksindex och referensvärden

[Sårbehandling]

Ankel-/armtrycksindex, ABPI, är kvoten mellan systoliskt ankelblodtryck och systoliskt armblodtryck. Uträkning av ankel-/armtrycksindex är en förutsättning för en adekvat behandling av patienter med misstanke om nedsatt cirkulation i underbenet.

Patient som opererats med distala grafter bör ej utsättas för alltför lång kompression av blodtrycksmanschetten, vilket kan ockludera grafterna.

Tillvägagångssätt vid mätning

 1. Låt patienten vila före mätningen, helst liggande i 10 minuter.
 2. Mät systoliskt blodtryck i båda armarna med dopplerproben.
 3. Fäst en blodtrycksmanschett runt patientens fotled. Täck såret med plastfilm om det ligger inom det aktuella mätområdet.
 4. Applicera rikligt med gel över arteria dorsalis pedis och arteria tibialis posterior.
 5. Håll proben i 45o-vinkel och lyssna efter pulsationsljud.
 6. När pulsationer hörs, pumpa upp blodtrycksmanchetten på foten så ljudet försvinner, när ljudet är borta släpp långsamt ut luften och anteckna värdet pulsationerna hörs igen = ankeltrycket.
 7. Pumpa upp blodtrycksmanschetten och mät det systoliska blodtrycket dels över arteria dorsalis pedis, dels över arteria tibialis posterior.
 8. Det högsta värdet som registreras används om enbart den ena artären kan avlyssnas eller om värdena skiljer sig.
 9. Mät ankel/armtrycksindex i båda benen.

  ankeltryck
  -------------- = ankel/armtrycksindex
  armtryck
Bild som visar ankeltryckmätning i arteria dorsalis pedis
Tryckmätning i arteria dorsalis pedis
Bild som visar ankeltryckmätning i arteria tibialis posterior

Tryckmätning i arteria tibialis posterior

Referensvärden för ankel-/armtrycksindex

>0,8 innebär normal arteriell cirkulation

0,7-0,8 innebär något nedsatt arteriell cirkulation

<0,7 innebär nedsatt arteriell cirkulation

<0,5 innebär kritisk ischemi.

viktigt.gif

Observera att falskt höga värden kan noteras hos vissa personer med diabetes där blodkärlen är så stela att de inte kan komprimeras. Ankel-/armtrycksindex måste därför tolkas med stor försiktighet hos dessa personer. Tåtrycksmätning ger säkrare värden. Idag finns instrument för mätning av tåtryck även inom exempelvis primärvård.

Revideringsdatum:
2016-07-04
Reviderad av:
Christina Lindholm, med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola, Stockholm
Manusförfattare:

Christina Lindholm, Med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Ann Tammelin, med.dr, överläkare, Vårdhygien Stockholms län, SLL

Christer Häggström, hygiensjuksköterska, Sektionen för vårdhygien, Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Faktagranskare:
Ami Hommel, klinisk lektor, dr med.vet., Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
Illustratör:
Björn Brinkman, 2B Tecknare
Bildkorrigering:Susanne Flodin, Flodin Fernström Designunit AB