Utskrivet 2018-11-14

Till navigering

Kompressionsbandagering

[Sårbehandling]

Lindningsteknik

Välj kort-, mellan- eller långsträckta bindor allt efter patientens tillstånd, rörlighet och preferenser. Kortsträcksbinda används främst till de personer som är uppegående eftersom det krävs muskelarbete för att den ska ge kompresssion. Välj också kortsträcksbinda om patienten har ett lågt ankeltryck eller ankelarmindex – förutsatt att han eller hon kan röra sig. Kortsträckslindan ska börja lindas från lilltån för att den djupa vadmuskeln (soleusmuskeln) ska ligga medialt om tibia. Lindan är oelastisk och kan jämföras med ett gips och tibia behöver avlastas från tryck för att förhindra att trycksår uppstår. Bindan kan vara kvar under natten

  1. För att öka trycket bakom malleolerna lägger man extra polstring/pelotter. U-formad runt den laterala och L-formad bakom mediala malleolen.
Bild som visar U-formad polstring vid kompressionsbandagering

Bild som visar L-formad polstring vid kompressionsbandagering

  1. Patienten bör ha en bomullsstrumpa av tubgastyp och en polsterbinda under alla slags bindor.
  2. Använd åttatals- och/eller cirkelturer och linda speciellt stadigt över sårområdet.
  3. Linda från tåbas till knäled. Observera! Tårna får inte bli blåa eller bleka.
  4. Minska trycket vid smärta eller andra obehag - omvärdera diagnosen, ta ett nytt ankeltryck. Trycket ska vara högst i ankelområdet och avta uppåt vaden.
  5. Använd en 8 cm binda kring fot-ankelområdet och fortsätt med en 10 cm binda.
  6. En ny metod för kompression som bygger på kardborreprincipen kan i vissa fall vara ett alternativ.
tillverkarens_bruksanvisning.gif

Se tillverkarens bruksanvisning

Samtliga metoder ger, rätt applicerade, en bestående god kompressionsgrad. Idag börjar man införa begreppet flerkomponentsbandagering istället för flerlagersbandagering. Följ tillverkarens bruksanvisning för respektive kompressionsmetod.

Kompressionsstrumpa

Om kompressionsstrumpa används är viktigt att patienten och/eller närstående övar sig att sätta på kompressionsstrumpan. Eventuellt kan en särskild applikator eller strumppåsättare användas. Om patienten inte kan använda en klass II-strumpa kan två klass I-strumpor ge nästan samma effekt.

tillverkarens_bruksanvisning.gif

Se tillverkarens bruksanvisning

Det är viktigt att ta noggranna mått enligt tillverkarens bruksanvisning.

Överkänslighet för bandage

Eksem som beror på ödem eller överkänslighet för olika bandageringskomponenter kan förekomma och misstolkas ibland som en infektion. Eksemen måste behandlas aktivt. Kontakta en hudläkare eller en allmänläkare om det behövs.

Revideringsdatum:
2016-07-04
Reviderad av:
Christina Lindholm, med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola, Stockholm
Manusförfattare:

Christina Lindholm, med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Faktagranskare:
Ami Hommel, klinisk lektor, dr med.vet., Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
Illustratör:

Björn Brinkman, 2B tecknare

Susanne Flodin, Vinna Kommunikationsbyrå AB