Utskrivet 2018-11-14

Till navigering

Referenser och regelverk

[Sårbehandling]

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

European Wound Management Association (EWMA). Position Documents. Hämtad från: http://ewma.org/resources/for-professionals/ewma-documents/ 

Grauers M, Lindholm C. Sårbehandling 2015/2016. Stockholm: Gothia fortbildning; 2015.

Nationella riktlinjer för diabetesvård – stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen 2015 

Principer för kompression vid venös sjukdom : en användarhandledning för behandling och prevention av venösa bensår. London: Wounds International; 2014. http://www.woundsinternational.com/pdf/content_11302.pdf

Wound infection in clinical practice. An international consensus. Int Wound J. 2008;5 Suppl 3:iii-11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18489408

World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Compression in venous leg ulcers : a consensus document. Principles of Best Practice. London: MEP Ltd; 2008. http://www.woundsinternational.com/pdf/content_25.pdf

World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Minimising pain at wound dressing-related procedures : a consensus document. Principles of Best Practice. London: MEP Ltd; 2004. http://www.woundsinternational.com/pdf/content_39.pdf

Regelverk

SLVFS 2001:30. Dricksvatten. Uppsala: Livsmedelsverket. (Ändringar SLVSF 2011:3, SLVSF 2013:4).

Revideringsdatum:
2016-07-04
Reviderad av:
Christina Lindholm, med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola, Stockholm
Manusförfattare:

Christina Lindholm, med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Faktagranskare:
Ami Hommel, klinisk lektor, dr med.vet., Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund