Utskrivet 2016-06-29

Till navigering

Venösa bensår, omläggning

[Sårbehandling]

Vårdprinciper

 1. Sätt upp mål och delmål för sårbehandlingen, till exempel
  • upprensning, granulation av x procent av sårytan eller läkning från sårkanterna
  • minska eller få bort ödemet
  • lindra smärta
  • ta hand om sårsekretion
  • minska eventuella luktproblem.
 2. Dokumentera genom att rita av sårets omkrets på plastfilm.
 3. Beskriv sårets utseende enligt en fastställd mall. Läs mer om mall för sårbedömning i texten Bedömning och dokumentation.
 4. Om såret förvärras eller inte visar tecken på läkning inom tre månader bör diagnos och behandling omprövas. Helst bör såret fotograferas med jämna mellanrum.

Omläggning

 1. Patienter med smärtsamma sår ska ha adekvat smärtlindring i god tid före omläggningen för att uppnå bästa effekt av smärtlindringen.
 2. Om såret ska revideras ska bedövningsgel appliceras lokalt 45 minuter före behandlingen.
 3. Rensa upp såret med hjälp av en pincett: avlägsna med stor försiktighet död vävnad och hudflagor i såret och runt sårkanterna.
 4. Gul nekros bör i första hand avlägsnas med hjälp av hydrogel och hydrokolloidala förband.
 5. Välj förband efter sårets läkningsstadium. Samma förbandstyp passar sällan genom hela läkningsproceduren. Läs mer om att välja förband i detta avsnitt, kapitlet Förband.
 6. Vid riklig sårsekretion: komplettera förbandet med hydrofiberförband och/eller alginater, superabsorbent och/eller högabsorberande polyuretanskumförband.

Behandling av luktproblem

Störande lukt från bensår beror i allmänhet på växt av bakterier, vanligtvis Pseudomonas aeruginosa eller anaeroba bakterier, ofta blandflora.

Dålig lukt kan också uppstå vid bandagering med tättslutande förband. Då beror lukten ofta på död vävnad som bryts ner.

När orsaken till lukten har identifierats sätts behandling in:

 1. Rengör såret noga och rensa upp det.
 2. Om orsaken till lukten är anaeroba bakterier kan systemisk behandling med antibiotika behöva ordineras.
 3. Illaluktande sår läggs om oftare och man väljer exempelvis ett kolförband, ett kol/silverförband, ett hydrofobt förband, silver-, honungs- eller jodförband enligt ordination. I vissa fall kan enbart tillägg av hydrofiberförband vara tillräckligt.

Bakterieväxt

Venösa bensår är alltid koloniserade med bakterier. Floran förändras i allmänhet inte under läkningstiden, men endast i cirka fyra procent av fallen ger dessa bakterier upphov till klinisk infektion. I bensår förekommer ofta Staphylococcus aureus och koliforma bakterier. Dessa är vanligtvis harmlösa.

Infektion

Om det finns tecken till infektion i omgivande vävnad, såsom rodnad, svullnad, smärta, värmeökning eventuellt med feber, eller purulent sekretion, bör det tas en sårodling i sårkanten efter noggrann rengöring. Vid klinisk infektion bör patienten ordineras systemisk antibiotikabehandling.

viktigt.gif

Fynd av betahemolyserande streptokocker grupp A ska alltid leda till systemisk antibiotikabehandling.

Pseudomonas aeruginosa finns ofta i större fuktiga sår. Tecken på pseudomonasväxt är oftast en grönaktig sårsekretion med en specifik lukt. Omslag enligt ordination med ättiksyrelösning 5 mg/ml, eventuellt ytterligare spädd, och/eller ett jodförband kan motverka dessa bakterier. Pseudomonas är en av de bakterier som ofta bildar biofilm i sår. Rengöring med surfactantlösning kan prövas. Moderna polyuretanskumsförband med skonsamma antiseptika kan vara ett alternativ vid riklig bakterieväxt/sårinfektion.

Revideringsdatum:
2013-10-09
Reviderad av:

Christina Lindholm, Med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Manusförfattare:

Christina Lindholm, Med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Ann Tammelin, med.dr, överläkare, Vårdhygien Stockholms län, SLL

Christer Häggström, hygiensjuksköterska, Sektionen för vårdhygien, Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Faktagranskare:

Ami Hommel, Klinisk lektor, Dr med vet. Skånes universitetssjukhus, Lund