Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Skabb]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad är skabb?

Vad är specifikt för skabb i förhållande till andra djurspecifika arter som orsakar klåda?

Efter befruktningen gräver honan gångar och lägger sina ägg var?

Var kan man lättast se gångarna?

Hur smittar vanlig skabb?

Symtom debuterar 4-6 veckor efter smittotillfället. Vilket symtom är mest framträdande?

Hur många skabbdjur finns vanligen på en i övrigt frisk person med skabb?

Revideringsdatum:
2018-06-15