Utskrivet 2018-11-14

Till navigering

Översikt

[Smitta och smittspridning]

Att förhindra vårdrelaterade infektioner är en viktig del i patientsäkerheten. De infektioner som smittar mellan personer i samhället kan även spridas inom alla former av vård och omsorg, både till patienter och personal. Mikroorganismer som ingår i den normala bakteriefloran hos friska personer kan orsaka infektioner hos dem som på grund av ålder eller sjukdom ofta har ett nedsatt infektionsförsvar.

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

För att kunna förebygga smitta behöver vi kunskaper om smittämnen och smittvägar liksom om basala hygienrutiner och personalhygien. Dessutom krävs kunskaper om rengöring och desinfektion, städning och vårdrum.

Revideringsdatum:
2018-02-08
Reviderad av:
Annica Blomkvist, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Dalarnas län
Marianne Janson, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Dalarnas län
Manusförfattare:
Ulrika Ransjö, MD docent, f.d. hygienöverläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Gunilla Edstedt, hygiensjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Faktagranskare:
Ann-Mari Gustavsson, hygiensjuksköterska, Smittskydd Värmland, Karlstad