Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Förberedelser

[Sonder, inläggning och skötsel]

Om det ska tas prov på ventrikelvätska får patienten i regel inte äta, dricka, skölja munnen eller borsta tänderna under åtta timmar före undersökningen.

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Ta fram rätt sond för ändamålet. Bestäm om sonden skall vara en enkellumen- eller flerlumensond och i vilken dimension. Ta fram gel för att kunna gela näsöppning och epifarynx.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Följ mottagande laboratoriets anvisningar.

Patientinformation

Informera patienten om varför behandlingen/undersökningen ska göras och vad den innebär. Informera till exempel om att det kan kännas obehagligt i halsen en stund och att det är viktigt att försöka andas lugnt och svälja när sonden känns i svalget. En behandling eller undersökning ska genomföras i samverkan med patienten så att onödig oro undviks. Ge därför patienten tid och möjlighet att ställa frågor.

Revideringsdatum:
2018-07-19
Reviderad av:

Kai Knudsen, överläkare, universitetslektor, anestesikliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Manusförfattare:

Anette Bolinder, leg sjuksköterska, vårdutvecklare, Sollentuna Hemtjänst med Omsorg, Sollentuna

Karina Bodin, leg sjuksköterska, uppdragsstrateg, Äldrekontoret, Uppsala kommun

Lena Åkerlind, leg sjuksköterska, Thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Faktagranskare:

Nationella Vårdhandboksrådet