Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Relaterad information

[Stomi]

Artiklar

Beitz JM. The lived experience of having an ileoanal reservoir: a phenomenologic study. J Wound Ostomy Continence Nurs. 1999;26(4):185-200. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10476174

Berndtsson I, Lindholm E, Ekman I. Thirty years of experience living with a continent ileostomy: bad restrooms—not my reservoir—decide my life. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2005;32(5):321-6; quiz 7-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16234726

Brydolf M, Segesten K. Living with ulcerative colitis: experiences of adolescents and young adults. J Adv Nurs. 1996;23(1):39-47. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8708222

Köhler LW, Pemberton JH, Zinsmeister AR, Kelly KA. Quality of life after proctocolectomy. A comparison of Brooke ileostomy, Kock pouch, and ileal pouch-anal anastomosis. Gastroenterology. 1991;101(3):679-84. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1650316

Ording Olsen K, Juul S, Berndtsson I, Oresland T, Laurberg S. Ulcerative colitis: female fecundity before diagnosis, during disease, and after surgery compared with a population sample. Gastroenterology. 2002;122(1):15-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11781275

Persson E, Hellstrom AL. Experiences of Swedish men and women 6 to 12 weeks after ostomy surgery. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2002;29(2):103-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11901419

Price B. Assessing altered body image. J Psychiatr Ment Health Nurs. 1995;2(3):169-75. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7655921

Weinryb RM, Gustavsson JP, Liljeqvist L, Poppen B, Rossel RJ. A prospective study of the quality of life after pelvic pouch operation. J Am Coll Surg. 1995;180(5):589-95. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7749536

Öresland T, Fasth S, Nordgren S, Hallgren T, Hulten L. A prospective randomized comparison of two different pelvic pouch designs. Scand J Gastroenterol. 1990;25(10):986-96. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2263886

Öresland T, Palmblad S, Ellstrom M, Berndtsson I, Crona N, Hulten L. Gynaecological and sexual function related to anatomical changes in the female pelvis after restorative proctocolectomy. Int J Colorectal Dis. 1994;9(2):77-81. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8064194

Patientinformation

ILCO : Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade.

Lästips

SSKR Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad. Läs mer i relaterade uppsatser, tillgängliga på webbsidan www.sskr.nu.

Bengtsson E. Livskvalitet efter operation för cancer rekti [kandidatuppsats]: Lund, Institutionen för omvårdnad; 2001.

Dahl K. Livskvalitet vid kurativt opererad rectal cancer mätt med EORTC QLQ-C30 och QLQ-CR38 [magisteruppsats]: Lund, Institutionen för omvårdnad; 2001.

Ekenberg A-C, Holving C. Att leva med stomi : Ur patientens perspektiv [kandidatuppsats]. Lund: Lunds universitet, Institutionen för omvårdnad; 2004.

Hallén A-M. Patienters lärande om sin förändrade kropp och nya livssituation [magisteruppsats]. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för Vårdpedagogik; 2007.

Melin C. Patientens möjlighet till egenvård efter stomioperation - en enkätstudie [kandidatuppsats]. Mora lasarett; 2000.

Närståendes möjlighet till information, delaktighet och bemötande i vården : den stomiopererade patientens och dennes närståendes uppfattning. [magisteruppsats]: Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa; 2002.

Revideringsdatum:
2017-08-18
Manusförfattare:
Anne-Marie Hallén, stomiterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
Faktagranskare:
Åsa Gustafsson, specialistsjuksköterska, stomiterapeut, Stomimottagningen, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping