Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Checklista vid sugning

[Sugning av luftvägar]

  • Informera patienten.
  • Sug endast rent luftvägen då behov föreligger.
  • Kontrollera att all utrustning finns till hands.
  • Välj rätt storlek på sugkateter.
  • Kontrollera att rätt sugkraft är inställd.
  • Om patienten vårdas med respirator preoxigenera med extra syrgas vid behov. Kontrollera att respiratorinställningarna återställs efter sugning.
  • Sug 5-15 sekunder. Upprepa vid behov.
  • Iaktta och åtgärda eventuella biverkningar.
  • Utvärdera och dokumentera förloppet.

Läs mer om val av storlek på kateter och val av sugkraft i texten Förberedelser.

Revideringsdatum:
2018-02-16
Reviderad av:
Lena Thomsson, leg sjuksköterska, ÖNH-kliniken, Falu lasarett, Falun
Manusförfattare:
Ulla Emmoth, leg. sjuksköterska, Anestesikliniken, Helsingborgs lasarett
Faktagranskare:
Sophie Lindgren, docent, Avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg