Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Sugning av luftvägar]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området sugning av luftvägar

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Byte av filter i sugflaskans lock.
  • Oxygenbehandling i beredskap eller ökad tillförsel i samband med rensugning.
Revideringsdatum:
2018-02-16
Reviderad av:
Lena Thomsson, leg sjuksköterska, ÖNH-kliniken, Falu lasarett, Falun
Faktagranskare:
Sophie Lindgren, docent, Avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg