Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Observationer och risker

[Sugning av luftvägar]

Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas.

Risk  Undvik  Åtgärd
Hypoxi  För långvarig sugning  Överväg oxygenbehandling 
Sugning kan irritera
slemhinnan till ökad
slemproduktion. 
Överdriven sugning.  Bedöm sugbehovet.
Observera patienten och sug
endast vid behov. 

Slemhinneskador
- sår
- blödning

Överdriven sugning.
För högt sugtryck.
Fastsugning.
Sugning för långt ner i
bronkerna.
Sugning i näsan. 
Kontrollera sugkraften,
sugkateterns längd,
sugreglaget och sugtekniken.
Sug 5-15 sekunder/gång.
Använd sugkateter med böjd
spets vid sugning via
trakealkanyl.
Vagusreflex som kan
utlösa kräkning,
bradycardi och/eller apné. 
För högt sugtryck. 
Onödig sugning.
Sugning för långt ner
eller under för lång tid.
För grov sugkateter.
Sugkateter som förs
upp och ned utan paus
emellan.
Observera patienten.
Ha oxygen i beredskap.
Kontrollera sugkraften,
sugreglaget och sugtekniken.
"Uttröttad" patient. För långa sugtillfällen.
Hela trakealtubens eller
trakealkanylens lumen
fylld av sugkatetern. 
Observera patienten. Sug
inte längre än patienten orkar.
Låt patienten återhämta sig
mellan sugningarna.
Anpassa sugkateterns
diameter efter trakealtubens
eller trakealkanylens storlek.
Överväg oxygen i beredskap. 
För tjockt/segt slem
Sekretstagnation och
krustabildning. 
 Uttorkade slemhinnor. Fukta slemhinnorna. Använd
fukt/värmeväxlare på
trakealtub/trakealkanyl.
Läkare kan behöva ordinera
inhalationsläkemedel och/eller
Natriumklorid-inhalationer.
Spridning av bakterier från
övre till nedre luftvägarna. 
Samma kateter
används till både övre
och nedre luftvägarna. 
Använd inte samma
sugkateter för övre och nedre
luftvägarna. 
Infektioner som förs vidare.  Smittspridning.
Skador på slemhinnan
som ökar risken för
infektioner.
Arbeta aseptiskt.
Använd alltid handskar.
Använd god sugteknik.
Ökat intrakraniellt tryck.  För långa sugtillfällen.
Slutna sugsystem vid
volymkontrollerad
ventilation av patienter
med förhöjt intrakraniellt
tryck.
Sug inte längre än 5-10
sekunder åt gången. 
Revideringsdatum:
2018-02-16
Reviderad av:
Lena Thomsson, leg sjuksköterska, ÖNH-kliniken, Falu lasarett, Falun
Manusförfattare:
Ulla Emmoth, leg. sjuksköterska, Anestesikliniken, Helsingborgs lasarett
Faktagranskare:
Sophie Lindgren, docent, Avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg