Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Översikt

[Sugning av luftvägar]

Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas.

Patientens luftvägar sugs för att avlägsna sekret, för att luften ska få fri passage ned till lungorna. Hur ofta luftvägarna ska sugas beror på mängden sekret. Luftvägarna ska endast sugas rent vid behov. Med rätt sugteknik blir sugningen skonsam och snabb.

viktigt.gif

Samtidigt som det är viktigt att hålla luftvägarna rena, kan överdriven sugning reta slemhinnan att producera mer slem och öka risken för sämre gasutbyte i lungblåsorna.

Sugning i de djupa luftvägarna utlöser en hostreflex som hos en del patienter kan upplevas obehaglig eller ge andnöd om den pågår för länge och utförs på ett felaktigt sätt. Med god sugteknik minimeras risken för skador på slemhinnan.

Bild som visar övre och nedre luftvägar
Översiktsbild av övre och nedre luftvägar

Informera patienten

Prata alltid med patienten i samband med sugning även om denne är medvetslös eller sederad med lugnande och/eller smärtstillande preparat.

Informera alltid patienten och eventuella anhöriga om varför luftvägarna ska sugas rent och hur det kommer att gå till. Berätta att det blir en hostretning. Det är viktigt att lyssna och ta hänsyn till både patient och närstående.

Handledning och erfarenhet viktig

Varje person som ska suga patienters luftvägar ska först få teoretisk kunskap och praktisk handledning av en erfaren person till dess att han eller hon har uppnått egen säkerhet.Tänk på att samma moment kan vara olika krävande beroende på patientens tillstånd och på omständigheterna i övrigt.

 

I hemmet

I hemmet är det särskilt viktigt att både patient och vårdare känner sig trygga och har kunskap om de olika momenten. Detta går att åstadkomma med information och tillfälle att träna. Ibland ordineras en "hostmaskin" som hjälper patienten att rensa lungor och luftvägar från sekret. Maskinen kan ordineras av specialister som ett hjälpmedel från hjälpmedelscentraler.

Förvissa dig om att patienten och/eller närstående vet vart de kan ringa för att få information eller hjälp under hela dygnet.

Revideringsdatum:
2014-02-24
Reviderad av:
Ralph Woodhouse, överläkare, NRC, Danderyds sjukhus
Manusförfattare:
Ulla Emmoth, leg. sjuksköterska, Anestesikliniken, Helsingborgs lasarett
Faktagranskare:
Sophie Lindgren, med.dr, leg. läkare, Anestesi och intensivvårdskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Illustratör:
Susanne Flodin, Illustratör och formgivare, Flodin Fernström Designunit AB