Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Sugning av luftvägar]

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Almgren B. Endotracheal Suction a Reopened Problem [doktorsavhandling]. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis; 2005.

Björkman E, Karlsson K. Medicinsk teknik för sjuksköterskor: material, metod, ansvar. 4:e uppl. Lund: Stundentlitteratur; 2014.

Carsten M. Pedersen, Mette Rosendahl-Nielsen, Jeanette Hjermin, Ingrid Egerod, Endotracheal suctioning of the adult intubated patient - What is the evidence? Intensive and Critical Care Nursing (2009) 25, 21-3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18632271

Caruso P, Denari S, Ruiz SA, Demarzo SE, Deheinzelin D.Saline instillation before tracheal suctioning decreases the incidence of ventilator-associated pneumonia.

Guldbrandsen T., Stubberud D-G.; Intensivvård - Avancerad omvårdnad och behandling, 2009.

Heinze H, Sedemund-Adib B, Heringlake M, Gosch UW, Eichler W.Functional residual capacity changes after different endotracheal suctioning methods. Anesth Analg. 2008 Sep;107(3):941-4.

Lindgren S. Open and closed endotracheal suctioning: experimental and human studies [doktorsavhandling]. Göteborg: Göteborg University; 2007.

Nahoko Harada. Closed suctioning system: Critical analysis for its use. Review article. Japan Journal of Nursing Science (2010) 7, 19-28

Subirana M, Solà I, Benito S. Cochrane Database. Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD004581. Closed tracheal suction systems versus open tracheal suction systems for mechanically ventilated adult patients.

Tracheal Suctioning in Adults with an Artifical Airway. Best Practice. The Joanna Briggs Institute. Volume 4, Issue 4, 2000. ISSN 1329-1874

Revideringsdatum:
2018-10-09
Reviderad av:
Lena Thomsson, leg sjuksköterska, ÖNH-kliniken, Falu lasarett, Falun
Manusförfattare:
Ulla Emmoth, leg. sjuksköterska, Anestesikliniken, Helsingborgs lasarett
Faktagranskare:
Sophie Lindgren, docent, Avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg