Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Referenser och regelverk

[Telefonrådgivning - ett personcentrerat vårdmöte]

 1. Wahlberg AC. Sjuksköterskans telefonrådgivning. Stockholm: Liber; 2007.
 2. Kaminsky E, Rosenqvist U, Holmstrom I. Telenurses' understanding of work: detective or educator? J Adv Nurs. 2009;65(2):382-90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19040692
 3. Moscato SR, David M, Valanis B, Gullion CM, Tanner C, Shapiro S, et al. Tool development for measuring caller satisfaction and outcome with telephone advice nursing. Clin Nurs Res. 2003;12(3):266-81. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12918650
 4. Moscato SR, Valanis B, Gullion CM, Tanner C, Shapiro SE, Izumi S. Predictors of patient satisfaction with telephone nursing services. Clin Nurs Res. 2007;16(2):119-37. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17452431
 5. Ström M, Marklund B, Hildingh C. Callers’ perceptions of receiving advice via a medical care help line. Scand J Caring Sci. 2009;23(4):682-90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19807883
 6. Greenberg ME. A comprehensive model of the process of telephone nursing. J Adv Nurs. 2009;65(12):2621-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19941546
 7. Snelgrove SR. Nursing work in NHS Direct: constructing a nursing identity in the call-centre environment. Nurs Inq. 2009;16(4):355-65. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19906286
 8. Smith S. Helping parents cope with crying babies: decision-making and interaction at NHS Direct. J Adv Nurs. 2010;66(2):381-91. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20423421
 9. Holmström I, Dall’Alba G. ‘Carer and gatekeeper’ - conflicting demands in nurses’ experiences of telephone advisory services. Scand J Caring Sci. 2002;16(2):142-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12000667
 10. Edwards B. Telephone triage: how experienced nurses reach decisions. J Adv Nurs. 1994;19(4):717-24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8021393
 11. Pettinari CJ, Jessopp L. “Your ears become your eyes”: managing the absence of visibility in NHS Direct. J Adv Nurs. 2001;36(5):668-75. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11737499
 12. Wahlberg AC, Cedersund E, Wredling R. Telephone nurses’ experience of problems with telephone advice in Sweden. J Clin Nurs. 2003;12(1):37-45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12519248
 13. Wahlberg AC, Cedersund E, Wredling R. Bases for assessments made by telephone advice nurses. J Telemed Telecare. 2005;11(8):403-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16356314
 14. Ernesäter A. National telephone advice nursing in Sweden : patient safety and communication [doktorsavhandling]. Uppsala: Uppsala universitet, Medicinska fakulteten; 2012.
 15. Runius L. Sjukvårdsrådgivning - det goda samtalet. I: Holmström I, red. Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur; 2008. s. 63-77.
 16. Derkx HP, Rethans JJ, Maiburg BH, Winkens RA, Muijtjens AM, van Rooij HG, et al. Quality of communication during telephone triage at Dutch out-of-hours centres. Patient Educ Couns. 2009;74(2):174-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18845413

Regelverk

SFS 2014:821 Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet.

Revideringsdatum:
2017-06-15
Manusförfattare:
Lena Runius, distriktssköterska, med. kand i omvårdnad, verksamhetschef, 1177 Vårdguiden på telefon, Region Jämtland Härjedalen
Faktagranskare:
Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap, Mälardalens högskola, Västerås