Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Thoraxdränage]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området thoraxdränage

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Andningsteknik vid borttagande av pleuradränage.
Revideringsdatum:
2017-08-25
Manusförfattare:
Anna Nordström, leg. operationssjuksköterska, Thorax operationsavdelning, Skånes universitetssjukhus, Lund
Faktagranskare:
Susanna Ågren, docent, med.dr, vårdutvecklare och intensivvårdssjuksköterska, Thorax-Kärlkliniken, Universitetssjukhuset och Omvårdnad Medicinska fakulteten, Linköping