Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Thoraxdränage]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad händer om det uppstår en skada på pleura parietale eller pleura viscerale?

Vad är syftet med ett thoraxdränage?

Vad heter det när luft läcker ut i pleura?

Vilket tillstånd drabbar oftast långa, unga män, ofta med låg kroppsvikt?

Vad händer vid ventil- eller tensionspneumothorax?

Vilket är ett livshotande tillstånd?

En komplikation till pneumothorax är subcutant emfysem, på vilket sätt märker du detta?

Vad heter det då blod läcker ut i pleura?

Vad ska man tänka på om man vårdar en patient med thoraxdränage på en vårdavdelning?

Varför ska två peanger finnas tillhands nära en patient med thoraxdränage?

Revideringsdatum:
2017-08-25