Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Trakeostomi]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området trakeostomi

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • rengöringsmetod av flergångs innerkanyler

Se tillverkarens bruksanvisning vad gäller

  • hantering och byte av fukt- och värmeväxlare.
Revideringsdatum:
2017-01-25
Reviderad av:
Lena Thomsson, leg sjuksköterska, ÖNH-kliniken, Falu lasarett, Falun
Manusförfattare:

Anna-Lena Tingström-Engström, trakeostomiansvarig sjuksköterska, ÖNH-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Arne Linder, överläkare, ÖNH-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Faktagranskare:

Gunilla Björling, klinisk lektor, leg ssk, med dr, Nationellt Respirationscentrum, Danderyds Sjukhus och Sophiahemmet Högskola, Stockholm

Carina Hartmann, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholms läns landsting, Stockholm