Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Beställning av blodkomponent

[Transfusion av blodkomponenter]

Beställning av erytrocytkoncentrat

Förenlighetsprövning görs inför transfusion av erytrocytkoncentrat. Märk provrör och remisser före provtagning och identitetskontroll. Läs mer om märkning och identitetskontroll i texten Beställning av undersökning.

  • Kontrollera med blodcentralen angående giltighetstiden för analysen.
  • Vid BAS-test görs enbart blodgruppskontroll och antikroppsscreening av mottagaren

MG-test (mottagare-givare) är en förenlighetsprövning som krävs om blodmottagaren har irreguljära erytrocytantikroppar. Utvalda blodenheters erytrocyter testas mot blodmottagarens plasma (tidigare kallades detta korstest).

Beställning av erytrocytkoncentrat till patient med giltig BAS- eller MG-test görs på blodcentralens blodbeställningsblankett, per telefon eller digitalt. Giltig BAS-test innebär snabb blodutlämning, om MG-test måste utföras tar det längre tid innan blodet är klart för utlämning.

Beställning av plasma och trombocyter

Beställning av plasma och trombocyter görs på blodcentralens remissblanketter, per telefon eller digitalt. Det finns inga krav på medföljande prov. Patienten ska vara blodgrupperad.

Revideringsdatum:
2017-07-14
Reviderad av:
Lars Skagerlind, leg. sjuksköterska, Hematologiska sektionen, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Manusförfattare:
Lillemor Eliasson, leg. sjuksköterska och transplantationskoordinator, Hematologiska sektionen, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Faktagranskare:
Ewa Lassén, överläkare, Transfusionsmedicin/Blodcentralen, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå