Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Trycksårsbedömning

[Trycksår]

Patienten ska bedömas varje dag avseende eventuell smärta, förändringar i kroppstemperaturen, födointag och hudområdet kring trycksåret. Själva trycksåret ska bedömas efter sårrengöring.

Bedöm trycksåret och dokumentera sårets eller sårens

  • lokalisation
  • utbredning, storlek och djup
  • utseende
  • sårsekretion
  • lukt
  • sårsmärta
  • omgivande hud
  • tecken på infektion
  • nekroser.

Smärta i trycksår kan signalera sårinfektion som går djupare. Var uppmärksam på risken för osteomyelit, vid misstanke bör patienten remitteras till en ortopedklinik. Undersök den verkliga utbredningen av såret. Markera kavitetens utbredning, inte bara öppningen.

Bild som visar trycksår


Sårhålans utbredning kan dokumenteras genom att en plastfilm läggs ovanpå såret. Sårets konturer ritas på den dubbelsidiga plastfilmen, och sedan dras den sida bort som legat mot såret.

Ett litet hål i huden kan ibland signalera en omfattande vävnadsskada med sårhåla (kavitet) under huden. Sårets utbredning kan undersökas med en mjuk kateter eller dylikt.

Revideringsdatum:
2016-08-15
Reviderad av:
Christina Lindholm, med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola, Stockholm
Carina Bååth, universitetslektor, filosofie doktor omvårdnad, Fakulteten för Hälsa-natur och teknikvetenskaper, Karlstads universitet
Ulrika Källman, Forsknings- och utvecklingsledare, Utvecklingsstaben, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Manusförfattare:

Anna-Christina Ek, professor, Institutionen för Medicin och Vård, avdelning omvårdnad, Hälsouniversitetet, Linköping

Christina Lindholm, Med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Faktagranskare:
Ami Hommel, klinisk lektor, dr med.vet., Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
Illustratör:

Susanne Flodin, Vinna Kommunikationsbyrå