Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Tuberkulos]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom tuberkulos

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  •  Omhändertagande av smutstvätt och avfall.
Revideringsdatum:
2018-03-08
Manusförfattare:
Ingela Berggren, biträdande smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten, Stockholm
Faktagranskare:
Jan Bellbrant, leg. sjukskötare, TBC-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm