Utskrivet 2015-05-24

Till navigering

Referenser och regelverk

[Tuberkulos]

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Avsnittets innehåll grundar sig dessutom på klinisk praxis

2012-3-16 Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. ISBN 978-91-87169-13-7, 2012.

Regelverk

AFS 2001:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning

AFS 2005:1 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

SFS 2004:168 Svensk författningssamling. Smittskyddslag

SFS 2004:255 Svensk författningssamling. Smittskyddsförordning

Revideringsdatum:
2013-08-06
Reviderad av:

Ingela Berggren, bitr smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten, Stockholm

Manusförfattare:

Hans Fredlund, smittskyddsläkare, docent, mikrobiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Anita Hjerpe-Åhman, hygiensjuksköterska, mikrobiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Faktagranskare:

Jan Bellbrant, leg sjukskötare, TBC-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Dela information

Dela |