Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Referenser och regelverk

[Tuberkulos]

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Avsnittets innehåll grundar sig dessutom på klinisk praxis

2012-3-16 Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. ISBN 978-91-87169-13-7, 2012.

Regelverk

AFS 2001:3. Användning av personlig skyddsutrustning. Stockholm: Arbetsmiljöverket.

AFS 2005:1. Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Stockholm: Arbetsmiljöverket.

SFS 2004:168. Smittskyddslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2004:255. Smittskyddsförordning. Stockholm: Socialdepartementet.

Revideringsdatum:
2015-06-30
Reviderad av:

Ingela Berggren, bitr smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten, Stockholm

Manusförfattare:

Hans Fredlund, smittskyddsläkare, docent, mikrobiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Anita Hjerpe-Åhman, hygiensjuksköterska, mikrobiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Faktagranskare:

Jan Bellbrant, leg sjukskötare, TBC-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm