Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Tvätthantering]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området tvätthantering

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • hantering av smutstvätt förorenad med smittförande material och cytostatika.
Revideringsdatum:
2017-06-20
Reviderad av:
Osk Rebekka Atladóttir, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Therese Mård, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Skaraborg, Skövde
Manusförfattare:

Siw Hemmingsson, hygiensjuksköterska, Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), Trollhättan

Faktagranskare:
Robert Eklund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Vara kommun, Vara