Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Vård i livets slutskede och dödsfall]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Varför gör man ibland undersökningar på palliativa patienter med konstaterad, obotlig sjukdom?

Vad innebär hospicerörelsens vårdfilosofi?

Vården styrs av politiska beslut och etiska principer. Vad kan man säga om prioriteringen av vård i livets slut?

Enligt WHO är palliativ vård inte bara en form av vård utan ett förhållningssätt. Vad skiljer palliativ vård från annan sjukvård?

Vad är brytpunktssamtal?

Varför bör vårdpersonal som ofta vårdar svårt sjuka och döende patienter få handledning?

Nämn en anledning till att vårdplanering och vårdsamverkan är särskilt viktig för palliativa patienter som vårdas i hemmet.

Vad innebär det att med indirekta kriterier konstatera ett dödsfall?

När får en sjuksköterska fastställa dödsfall?

Vem ska skriva dödsbevis?

Revideringsdatum:
2016-10-10