Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Vårdsamverkan]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området Vårdsamverkan

ska lokala enhetliga rutiner finnas, inom ett län/region, för informationsöverföring och samverkan vid in- och utskrivning mellan vårdgivare samt vid upprättande av samordnad individuell plan.

Revideringsdatum:
2016-12-21
Manusförfattare:
Gisela Fridstedt, systemförvaltare/utvecklingsledare, leg. sjuksköterska, fil.mag., eHälsostrategisk avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Faktagranskare:
Iris Kjellander, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Åre kommun