Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Vårdsamverkan]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilket är det övergripande syftet med vårdsamverkan?

Vem ansvarar för att det finns enhetliga rutiner för informationsöverföring  inom länet/regionen?

Vad är krävs för att vårdsamverkan skall kunna ske?

När skickas inskrivningsmeddelande?

Hur organiseras samordnad plan vid utskrivning?

Vad ska den samordnade utskrivningsplanen bland annat innehålla?

Vad innebär att patienten är utskrivningsklar?

När skickas utskrivningsmeddelande?

Vilken ytterligare information (förutom den samordnade vårdplanen) ska sändas till mottagande enhet samma dag som patienten skrivs ut?

Revideringsdatum:
2016-12-21