• Du har valt: Skåne
Vårdhandboken i praktiken

Patientsäkerhetsdagen

Den 17 september är av Världshälsoorganisationen WHO utsedd till en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Det långsiktiga målet för WHO-kampanjen är att "Ingen ska skadas i vården". Temat för kampanjen varierar från år till år och 2022 är fokus "Säker läkemedelshantering". 

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan förebygga, lindra och bota sjukdomar under förutsättning att de används och hanteras korrekt. En felaktig hantering och läkemedelsfel kan däremot leda till allvarliga vårdskador.

Säkra rutiner och system för läkemedelshantering är av största betydelse för att minska medicineringsfel och läkemedelsrelaterade skador.

I Vårdhandboken kan du exempelvis läsa om märkning av in- och utfartsvägar för att minska risken för förväxling. Du kan också läsa om läkemedelshantering, delegering och ansvar och om identifikation. Olika ämnen men som alla är kopplade till patientsäkerhet. 

Till toppen av sidan