• Du har valt: Sörmland
Telefonrådgivning - ett personcentrerat vårdmöte

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom Telefonrådgivning. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Telefonrådgivning bör vara ett personcentrerat vårdmöte. Vilket av följande alternativ beskriver detta bäst?
Vilket är det övergripande syftet med samtalet?
På vilket sätt kan sjuksköterskan redan från början skapa förutsättningar för en personcentrerad kommunikation och bemötande i samtalet?
Med vilken metod går det att få ett personcentrerat och patientsäkert samtal?
Vilken betydelse för patientsäkerheten har det när en annan person ringer för den vårdsökandes räkning?
Vilket arbetssätt ska tillämpas i samtalets lyssnandefas?
I analys- och bedömningsfasen är det viktigt att sjuksköterskans förhållningssätt är:
I motivations- och åtgärdsfasen skall sjuksköterskan förklara och motivera sin bedömning. Vad händer om den vårdsökande gör en annan bedömning?
Till toppen av sidan