• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Förflyttningskunskap

Från sittande till stående

Ställa sig upp

Att resa sig upp underlättas av att fötterna placeras parallellt på golvet med främre delen av foten rakt under knäet, se bilden nedan. Om fötterna istället placeras brett i gångstående när man ska resa sig upp, med en fot framför den andra, ökar understödsytan, balansen och möjligheten till en bättre utgångsposition för att gå framåt. 

Öka patientens förutsättningar för att ställa sig upp genom att tänka på:

  • Att om patienten sitter lite längre fram på underlaget går det lättare att ställa sig upp.
  • Att många äldre får mer kraft och energi till att ställa sig upp genom att ta lite sats.
  • Att det är lättare att ställa sig upp från en stol som har armstöd.
  • Att när man trycker ifrån mot ett fast underlag fungerar det bättre än om underlaget är mjukt och ger efter, till exempel en mjuk säng.

Med hjälp av en person

Gör en riskbedömning med tanke på eventuell fallrisk. Det är till exempel viktigt att patienten har skor på fötterna.

I det här exemplet kan patienten böja i höften, (tippa bäckenet framåt), trycka ifrån med fötterna och armar/händer, sträcka knä- och höftlederna och räta upp bålen.

Gör så här

  • När patienten ska ställa sig upp, har det stor betydelse hur hen placerar sina händer i förhållande till sina fötter. Bäst blir det om samma sidas hand och fot trycker ifrån och att den andra sidans hand och ben/fot tar emot. Det samma gäller om patienten ska ställa sig upp med sin rollator framför sig. Höger hand och fot trycker ifrån och vänster hand och ben/fot tar emot.

Med hjälp av två personer

I det här exemplet kan patienten räta på ryggen, böja i höften (tippa bäckenet framåt) och trycka ifrån med fötterna mot golvet.

Gör så här

  • Patienten behöver nå ner med fötterna i golvet.
  • Placera vårdbältet runt patientens midja eller höfter. 
  • Be patienten att luta sig framåt tills tyngdpunkten från överkroppen befinner sig alldeles framför sittbensknölarna.
  • Dra vårdbältets handtag framåt samtidigt som patienten uppmanas att titta upp och ställa sig upp. Ge vid behov stöd för patientens knän.
  • Stanna kvar intill patienten tills du har försäkrat dig om att hen har hittat sin balans eller fått sitt gånghjälpmedel.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan