• Du har valt: Sörmland
Förflyttningskunskap

Från sittande till stående

Ställa sig upp

Att resa sig upp underlättas av att fötterna placeras parallellt på golvet med främre delen av foten rakt under knäet, se bilden nedan. Ett alternativt sätt är att placera fötterna brett i gångstående när man ska resa sig upp, med en fot framför den andra. Detta ökar understödsytan, balansen och möjligheten till en bättre utgångsposition för att gå framåt.

Öka patientens förutsättningar för att kunna ställa sig upp genom att tänka på:

  • Att om patienten sitter lite längre fram på underlaget går det lättare att resa sig.
  • Att många äldre får mer kraft och energi till att resa sig genom att ta lite sats.
  • Att det är lättare att resa sig upp från en stol som har armstöd.
  • Att när man trycker ifrån mot ett fast underlag fungerar det bättre än om underlaget är mjukt och ger efter, till exempel en mjuk säng.

Med hjälp av en person

Gör en riskbedömning med tanke på eventuell halkrisk och/eller fallrisk. Det är till exempel viktigt att patienten har skor på fötterna.

I det här exemplet kan patienten böja i höften, (tippa bäckenet framåt), trycka ifrån med fötterna och armar/händer, sträcka knä- och höftlederna och räta upp bålen.

Gör så här

  • När patienten ska ställa sig upp är det av stor betydelse hur hen placerar sina händer i förhållande till sina fötter. Bäst blir det om samma sidas hand och fot trycker ifrån och att den andra sidans hand, ben och fot tar emot. Det samma gäller om patienten ska ställa sig upp med en rollator framför sig. Höger hand och fot trycker ifrån och vänster hand, ben och fot tar emot.

Med hjälp av två personer

I det här exemplet kan patienten räta på ryggen, böja i höften (tippa bäckenet framåt) och trycka ifrån med fötterna mot golvet.

Gör så här

  • Patienten behöver nå ner med fötterna i golvet.
  • Placera ett vårdbälte runt patientens midja eller höfter.
  • Be patienten att luta sig framåt tills tyngdpunkten från överkroppen befinner sig alldeles framför sittbensknölarna.
  • Dra vårdbältets handtag framåt samtidigt som patienten uppmanas att titta upp och ställa sig upp. Ge vid behov stöd för patientens knän.
  • Stanna kvar intill patienten tills hen säkert har hittat sin balans eller fått sitt gånghjälpmedel.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan