• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Här kan du se en informationsfilm om SBAR. Den innehåller exempel på hur en dialog som bygger på SBAR kan minska risken för missförstånd och vårdskador. Information om SBAR finns även på SKR:s webbsida.

Filmen är 16 minuter lång och visas i tjänsten Mediaflow med tillstånd från SKR. Om du inte kan se filmen, kontakta din lokala IT support.

Till toppen av sidan