• Du har valt: Sörmland
Aktuellt

Gastroenterit

Diarré och/eller kräkningar är vanliga symtom på infektion i magtarmkanalen, så kallad gastroenterit. Gastroenterit orsakas vanligen av virus eller bakterier och mer sällan av protozoer.

Virusorsakade infektioner i magtarmkanalen är ett betydande problem inom vården. Utbrott orsakas framför allt av norovirus men även andra virus förekommer. Virusorsakade diarrésjukdomar har en hög smittsamhet och de har därför störst benägenhet att orsaka utbrott inom en vårdenhet.

Den kliniska bilden vid norovirusorsakad infektion i magtarmkanalen (vinterkräksjuka) kännetecknas av hastigt påkomna symtom som illamående, kräkningar och diarré. Så kallad vinterkräksjuka är som mest aktuell mellan november och april. De flesta blir sjuka mellan januari och mars och det är därför det kallas för vinterkräksjuka.  

Gastroenterit kan också orsakas av bakterier och ibland av protozoer.

I alla vårdsituationer ska basala hygienrutiner tillämpas, oavsett diagnos och om patienten har en smitta eller inte. Utöver basala hygienrutiner ska rutiner för rengöring, desinfektion och städning finnas och följas. Vid utbrott av virusorsakad gastroenterit tillämpas särskilda åtgärder.

I Vårdhandbokens avsnitt om personalinfektioner inom hälso- och sjukvård finns information om arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar samt om förebyggande åtgärder för att minimera risken för smitta mellan personal, från patient till personal och vice versa.

Läs mer om gastroenterit i Vårdhandbokens texter om infektioner i magtarmkanalen och i det kliniska kunskapsstödet om gastroenterit i Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Annat innehåll med koppling till sammanhanget är exempelvis Vårdhandbokens avsnitt om basala hygienrutiner och klädregler, städning och rengöring samt livsmedelshygien.

Till toppen av sidan