• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Vårdhandboken i praktiken

Världsblodgivardagen

Vårdhandboken uppmärksammar WHO:s Världsblodgivardag den 14 juni!

Världshälsoorganisationen WHO instiftade 2004 Världsblodgivardagen som en av flera globala hälsokampanjer. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om behovet av säkert blod och blodprodukter, samt uppmärksamma och tacka frivilliga blodgivare för deras livräddande gåva.

På årets Världsblodgivardag 2022 uppmanar WHO människor över hela världen att donera blod som en solidaritetshandling. Säkert blod, säkra blodprodukter samt säker blodtransfusion är avgörande för att behandla människor som lider av en rad sjukdomar, och till följd av olyckor, naturkatastrofer och väpnade konflikter.

Behovet av blod är universellt men tillgången är begränsad, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Att bli blodgivare är ett steg som många kan ta för att stärka solidariteten i samhället, stödja lokala hälsosystem och rädda liv.

Socialstyrelsen har allmän information om vilka regler som gäller för blodgivning. Reglerna syftar till att det ska vara säkert både att få och att ge blod.

I Vårdhandboken kan du läsa om transfusion av blodkomponenter.

Bild som visar transfusion blodgrupper
Till toppen av sidan