• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Anderson O et al. Interventions designed to prevent healthcare bed-related injuries in patients. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2012, Issue 1.
  2. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – Meddelandeblad. Stockholm: Socialstyrelsen; 2013.
  3. Samtycke till medicinsk vård och behandling : en rättsvetenskaplig studie [doktorsavhandling]. Uppsala: Lustus; 1994.
  4. Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter. Europeiska gemenskapernas officiella tidning. 1993, Område 13;
  5. Talerico KA1, Capezuti E. Myths and facts about side rails. Am J Nurs. 2001;101(7):43-8.

  Lästips

  Till toppen av sidan