• Du har valt: Sörmland
Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop - Översikt

Flexibla endoskop är komplexa instrument som kräver noggrann rengöring och desinfektion mellan varje patient. Otillräcklig rengöring och desinfektion av endoskop kan äventyra patientsäkerheten med allvarliga konsekvenser som följd. Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop för att förhindra vårdrelaterad smitta. Endoskop och tillbehör ska vara minst höggradigt rena (high level disinfection). Denna renhetsgrad uppnås genom en kvalitetssäkrad och validerad process i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop och för tillbehören i en diskdesinfektor.

Till en medicinteknisk produkt avsedd för flergångsbruk ska tillverkaren tillhandahålla information på svenska om hur rengöring, desinfektion och eventuell sterilisering ska utföras mellan varje användningstillfälle.

Till toppen av sidan