• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Infektioner och smittspridning

Legionella, förebyggande åtgärder

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Legionella, förebyggande åtgärder - Översikt

  Legionella är en bakterie som kan orsaka svår lunginflammation (legionärssjuka). Legionella pneumophila serotyp 1 orsakar majoriteten av infektionerna hos människa.

 • Allmänna rutiner

  Vid misstanke om felaktiga varm- eller kallvattentemperaturer ska alltid fastighetsansvarig kontaktas. Detsamma gäller om vattentrycket upplevs vara för lågt.

 • Vård av högriskpatienter

  Dessa tilläggsrutiner avser vård av kraftigt immunnedsatta patienter speciellt enheter för organ- och benmärgstransplantation.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om legionella, förebyggande åtgärder.

Till toppen av sidan