• Du har valt: Sörmland
Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Blodburen smitta, herpesinfektioner, skabb, tuberkulos

Blodburen smitta (hepatit B, hepatit C, hiv), se Vårdhandbokens texter om stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal samt texterna om blodburen smitta.

Herpesinfektioner (bland annat bältros, vattkoppor, CMV), se Vårdhandbokens texter om herpesinfektioner.

Skabb, se Vårdhandbokens texter om skabb.

Tuberkulos, se Vårdhandbokens texter om tuberkulos.

Till toppen av sidan