• Du har valt: Sörmland

Smittämne och sjukdom

Calicivirussjukdomen kallas ofta i dagligt tal för vinterkräksjukan. I gruppen calicivirus ingår noro- och sapovirus, som båda orsakar magsjuka hos människa. De ger likartade symtom: hastigt påkommen kräkning och/eller diarré, ofta kombinerat med magont och feber. Symtomen varar i något till några dygn. Ofta drabbas både personal och patienter. Sjukdomen förekommer vanligast under vinterhalvåret från november till april men utbrott kan även ses under övriga året [1]. Läs mer i Vårdhandbokens texter om infektioner i magtarmkanalen.

Smittvägar

Sjukdomen är mycket smittsam. Det behövs endast en liten smittdos för att ge upphov till sjukdom. Inkubationstiden är kort, 12-48 timmar. Den smittar genom kontaktsmitta via förorenade händer, ytor och föremål. Den smittar även genom droppsmitta, framför allt i samband med kräkningar, och genom förorenade livsmedel [1].

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Vid misstanke om utbrott på enheten, se lokala anvisningar.

Regionala tillägg

Personal med calicivirus

  • Personal med symtom ska omedelbart lämna arbetsplatsen [1].
  • Personal som har varit sjuk ska avstängas från arbetet i 24-72 timmar efter symtomfrihet enligt lokala anvisningar [1].
  • Personal ska ha varit symtomfria i minst 48 timmar innan de får hantera oförpackade livsmedel [1].

Patient med calicivirus

  • Patient med symtom ska vårdas på enkelrum med egen toalett och stängd dörr.
Till toppen av sidan