• Du har valt: Sörmland
Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

RS-virus (Respiratory syncytial virus)

Smittämne och sjukdom

Respiratory syncytialvirus (RS-virus) orsakar luftvägsinfektioner. Det är främst små barn som kan drabbas av allvarlig lunginflammation medan vuxna får lindrigare luftvägssymtom. Hos äldre personer ses ibland allvarligare infektion i nedre luftvägarna. [2]

Smittvägar

Smitta sprids via direktkontakt med patient eller indirekt via ytor och föremål. Det kan också spridas som droppsmitta vid hosta eller från andningsutrustning vid mekanisk ventilation. Smittsamhetsperiodens längd är vanligen fem till sju dagar men kan vara längre hos små barn och hos personer med nedsatt immunförsvar [2,3].

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Personal med RS-virus

  • Personal med övre luftvägsinfektion ska inte vara på arbetet vid feber och allmänpåverkan. Underrätta arbetsledare. 
  • Personal med misstänkt eller verifierad RS-virus i patientarbete ska underrätta arbetsledare.

Patient med RS-virus

  • Patient med RS-virus ska vårdas på enkelrum med stängd dörr.

Använd visir eller skyddsglasögon och munskydd om du arbetar nära patienten med risk för stänk av respiratoriskt sekret.

Till toppen av sidan