• Du har valt: Sörmland

Smittämne och sjukdom

Grupp A streptokocker (GAS) kan förekomma i svalget hos friska per­soner. De kan orsaka halsfluss, svinkoppor, scharlakansfeber och sårinfektioner. Ibland ger de upphov till allvarliga infektioner med blodförgiftning och chock. De förekommer inte normalt på hu­den.

Smittvägar

Smitta sker huvudsakligen genom direkt och indirekt kontaktsmitta. Personal som är infekterad med GAS utgör en fara för smittspridning i samband med till exempel såromläggning och vid omhändertagande av nyförlösta mödrar. Det kan förekomma droppsmitta från personal med halsinfektion. Även luftburen smitta via hudpartiklar har förekommit från personal med kronisk hudsjukdom eller eksem infekterade med GAS i samband med hantering av patienter med stora öppna sår t ex brännskadade patienter och patienter under operation [2,3].

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Personal med GAS

  • Personal med konstaterad GAS ska ta kontakt med sin arbetsledare [3].
  • Personal med infekterade sår på fingrar (inklusive nagelband), händer eller huden i övrigt får inte delta i vårdarbete med patientkontakt eller i arbete med oförpackade livsmedel [3,5].

Se lokala anvisningar angående personal med konstaterad infektion med grupp A streptokocker (GAS).

Regionala tillägg

Patient med GAS

  • Patient med GAS som har sår eller skadad vävnad bör vårdas på enkelrum.
Till toppen av sidan