• Du har valt: Sörmland
Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom personalinfektioner. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Personal som bär på smitta kan utgöra stor smittspridningsrisk i vårdarbetet. På vilket sätt har arbetsgivaren ansvar för att förhindra att det sker?
Vilket ansvar har vårdpersonal för att förhindra smittspridning i arbetet?
Vinterkräksjukan (calicivirus) är mycket smittsam. Genom vilka smittvägar överförs den?
Hur länge ska personal som insjuknat med vinterkräksjuka vara avstängd från arbetet efter symtomfrihet?
Diarrésjukdomar kan bero på bakteriell infektion och är i flera fall anmälningspliktig. Vilket av nedanstående alternativ orsakar sådan bakteriell infektion?
Lokala rutiner för vård av patienter med ESBL gäller men vad kan man säga om smittrisken?
Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns och är vanlig i länder med låg vaccinationstäckning. Vilka symtom kan man se vid insjuknandet?
Hur ska patienter med mässling vårdas?
RS-virus kan framförallt drabba små barn med allvarlig lunginflammation och ibland också äldre personer. Hur kan man förhindra smittspridning från personal?
Streptokocker grupp A, GAS kan bland annat orsaka halsfluss, sårinfektioner och ibland blodförgiftning och kan finnas i svalget hos friska personer. Vad gäller för personal som har infekterade sår på exempelvis nagelbanden?
VRE står för vancomycinresistent enterokock och är en anmälningspliktig smitta. Var återfinns enterokocker vanligen i normalfloran?
Till toppen av sidan