• Du har valt: Sörmland
Huddesinfektion

Vid prov för blododling

Vid prov för blododling är huddesinfektionen mycket viktig och kan inte likställas med den som sker vid prov för klinisk kemi. Vid för kort desinfektionstid kan blododlingar kontamineras med hudbakterier, vilket leder till falskt positivt blododlingssvar [7]. 

  • Använd klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70% alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt [2].
  • Gnid in huden med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder och låt därefter lufttorka. Huden ska vara fuktig minst 30 sekunder innan den torkar.
  • Desinfektera även membranet till blododlingsflaskan under minst 5 sekunder och låt lufttorka.

Alternativa medel vid leveransproblem eller allergi mot klorhexidinsprit

Etanol cirka 70-80% utan klorhexidin, isopropanol cirka 60% utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat huddesinfektionsmedel med motsvarande antibakteriell aktivitet kan användas. Även teknisk sprit kan användas (denaturerad etanol), liksom alkoholbaserat medel avsett för handdesinfektion.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan