• Du har valt: Uppsala län

Det finns ett stort sortiment av hörapparater vars uppgift är att förstärka ljud. Här visas exempel på några av de vanligaste utförandena. Hörapparater är individuellt anpassade efter personens hörselnedsättning och de går att justera om ljudet inte är bra inställt.

Bild som visar bakom örat apparat

 

A) Batterifack. Hörapparaten sätts på och stängs av genom att stänga och öppna batterifacket.
B) Volymkontroll. Finns inte på alla apparater.
C) Programval. Knapp för att byta ljudinställning, till exempel till t-spole. Finns inte på alla hörapparater.
D) Mikrofonöppning med filter. Mikrofonfilter, finns inte på alla apparater.
E) Slangfäste.
F) Plastslang.
G) Öroninsats.
H) Vanlig "one-size" dome.
I) Formgjuten dome.

RITE: Receiver In The Ear

Illustration som visar hur en receiver in the ear ser ut.

 

A) Ljudkabel till högtalaren
B) Reglage
C) Batterifack
D) Vaxfilter
E) Högtalare
F) Stödvinge

Olika typer av domer som sitter på högtalaren, den del som sitter i hörselgången.

Illustration som visar hur olika domer till en receiver in the ear ser ut.
Bilder från Hörselverksamheten Västra Götalandsregionen.

Vissa hörapparater har mikrofonfilter som måste bytas regelbundet.  Se tillverkarens bruksanvisning eller kontakta serviceverkstaden.

Bild som visar batteribyte bakom-örat hörapparat

Byte av batteri: Batteriet aktiveras av luft, du startar batteriet genom att dra loss klisterlappen som sitter på batteriet. Sätt in det nya batteriet med plustecknet på batteriet åt samma håll som plustecknet i batterifacket. Eftersom dagens hörapparater är så täta rekommenderas att batteriet luftas i 2-3 minuter innan luckan stängs, detta för att batteriet ska få full effekt. Tänk på miljön och lämna förbrukade batterier till återvinning.  Idag har allt fler hörapparater laddningsbara batterier.

Öroninsats

Öroninsatsen (öronproppen) är en viktig del av hörapparaten och den tillverkas ofta individuellt till varje användare.

I öroninsatsen finns en ljudkanal där ljudet leds in mot trumhinnan. Många insatser har dessutom en ventilationskanal för att insatsen ska kännas bekvämare. Kanalerna måste vara fria från öronvax och fukt/vatten för att hörapparaten ska fungera bra. Det är av stor vikt att insatsen sitter rätt i örat, annars kan det förstärkta ljudet läcka ut och återkoppling (tjut) uppstå. En insats som sitter fel kan även orsaka skav i örat.

Bildspelet ovan visar hur du placerar öroninsatsen korrekt i örat. Originalillustration Hörsel och Balanskliniken enligt nedan på sidan.

Rengöring av öroninsats

Gör så här:

  • Ta av insatsen från slangen och lägg den i ljummet vatten med handdiskmedel eller mild tvållösning.
  • Rengör kanalerna i insatsen med en mellanrumstandborste.
  • Skölj insatsen noga i rinnande vatten.
  • Blås ut eventuellt vatten som kan ha samlats i kanalerna och plastslangen. Speciella blåsbollar finns.
  • Sätt ihop insatsen med hörapparaten.
  • Torka av insatsen med mjuk trasa.
Bild som visar öroninsats vid rengöring.
Bild som visar var hörapparat och insats tas isär för rengöring.
Bild som visar öroninsats och rengöring av kanaler och plastslang
Bild som visar blåsa för att få bort vatten efter rengöring.

Byte av plastslangen på insatsen (proppen)

Slangen förbinder hörapparaten med öroninsatsen. Byte av plastslangen rekommenderas innan den blir hård och gul.

Gör så här:

  • Ta loss insatsen från hörapparaten.
  • Ta försiktigt bort den gamla slangen.
  • Måtta med den gamla slangen. Lägg till 2 mm om slangen har blivit hård när du byter.
  • Trä på den nya slangen. Sätt ihop insatsen med hörapparaten.

Om det är svårt att byta slang kontaktar man en serviceverkstad som mot en mindre avgift kan hjälpa till.

Allt-i-örat-apparat

Bild som visar hörapparat allt-i-örat


A) Färgkod. Röd markering är för höger öra, blå markering för vänster öra.
B) Volymkontroll med strömbrytare. Finns inte på alla apparater.
C) Batterifack
D) Mikrofonöppning (ljudingång)
E) Ventilationskanal

Bild som visar batteribyte i hörapparat

Byte av batteri: Sätt in det nya batteriet med plustecknet på batteriet åt samma håll som plustecknet i batterifacket. Tänk på miljön och lämna förbrukade batterier till återvinning.

Allt-i-örat-apparaterna rengörs med en liten borste eller mjuk trasa eller ett anpassat verktyg. De får inte komma i kontakt med vatten.

Vissa allt-i-örat-apparater har ett vaxfilter över ljudkanalen som regelbundet måste bytas. Läs i hörapparatens bruksanvisning eller kontakta serviceverkstaden.

Samtalsförstärkare

Samtalsförstärkare är en enkel hörapparat som inte är individuellt anpassad. Justera ljudet genom att sakta höja volymen tills personen upplever ett lagom starkt ljud när du pratar i normal samtalston.

Bild som visar samtalsförstärkare
Bild som visar samtalsförstärkare detaljer

A) Lysdiod
B) Volymkontroll med strömbrytare
C) Omkopplare, M - Mikrofon, T - Telespole
D) Uttag för extra mikrofon

Batterier till hörapparater

Batterier kan köpas på serviceverkstad, apotek eller via internet. Batterierna håller olika länge beroende på hörapparatmodell, hur stark hörapparaten är, storleken på batteriet och användningstiden. Batterierna ska förvaras i rumstemperatur och se till att reservbatteri finns tillhands. Tänk på miljön och lämna förbrukade batterier till återvinning. Många nya hörapparatmodeller har idag laddningsbara batterier.

Felsökning

Felsökning av hörapparat
Fel Orsak Åtgärd
Hörapparaten är tyst Ej påslagen Kontrollera att hörapparaten är påslagen.
Batteriet är slut eller felinsatt Byt eller vänd på batteriet
Omkopplaren står i T-läge Starta om hörapparaten genom att öppna och stänga batterifacket
Vax i insatsen/ljudkanalen Rengör insatsen/ljudkanalen
Vattendroppar i insatsen/slangen

Ta loss insatsen från hörapparaten och blås torrt.

Om ovanstående inte hjälper kontakta hörselvården.

Svagt ljud i hörapparaten Vax i insatsen Rengör insatsen
Smutsigt filter

Byt filter eller gå till serviceverkstad

Om ovanstående inte hjälper kontakta hörselvården.

Hörapparaten återkopplar
(tjuter)
Insatsen/hörapparaten sitter
felaktigt i örat
Gör ett nytt försök att sätta
insatsen/hörapparaten i örat
Insatsen sitter löst/åker ur örat Kontakta audionommottagning/hörselvården
Spricka i plastslangen Byt plastslangen
Vaxpropp i örat Kontakta öronläkare/husläkare
För kort slang Kontrollera längden på plastslangen
Hörapparaten ramlar av
örat
För lång slang Kontrollera längden på plastslangen

Hur personal kan kontrollera
att hörapparaten fungerar

  Stäng batterifacket, vänta 10 sekunder, lägg hörapparaten i handen och krama om den. Då ska den ge ett visslande ljud.

Om du är osäker på hur en hörapparat fungerar, kontakta audionommottagningen/hörselvården eller serviceverkstad för rådgivning. Där kan man också få en extra bruksanvisning till hörapparaten.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan